Tin Tức


Chuyển đổi số ngành du lịch giúp tiếp cận du khách tiềm năng

Để phát triển trong ngành du lịch, mỗi đơn vị cần tập trung vào chuyển đổi số nhằm hướng đến việc tiếp cận khách hàng tiềm năng.


Hồi hương ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' là sự kiện văn hoá nổi bật năm 2022

Việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” trong một thời gian ngắn như vừa qua theo lãnh đạo Cục Di sản văn hoá là quá đạt so với mục tiêu của những người làm di sản cũng như người dân trong nước.


Ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối giữa gia đình và nhà trường

- Nhiều phần mềm liên lạc trực tuyến do doanh nghiệp Việt cung cấp, giúp kết nối thông tin giữa phụ phụ huynh và giáo viên, chia sẻ hình ảnh, video hoạt động của con ở trường, thông tin học phí, lịch học, giao bài tập.